Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení je kácení ve ztížených podmínkách, kde okolí nebo strom neumožňuje svými parametry strom složit celý ze země. Typickým příkladem jsou stromy v těsné blízkosti budov, vysokého napětí, na hřbitovech, atp. Tyto stromy se kácí primárně za pomoci stromolezecké techniky.

Je-li kolem stromu dostatek prostoru a jeho pádem nehrozí žádné nebezpečí škody, kácíme klasickým způsobem, kdy je strom podříznut ze země (u paty stromu) a poté padá určeným směrem.

Kácení stromů je možné provádět celoročně, nicméně zpravidla se provádí v období jejich vegetačního klidu (začátek listopadu až konec března).

 

UPOZORNĚNÍ

Před tím, než si u mne kácení stromu objednáte, ověřte si, zda k pokácení nepotřebujete povolení dle VYHLÁŠKY ze dne 27. června 2013 (odkaz).

Žádost se podává místně příslušnému úřadu na Odbor životního prostředí. Zpravidla je rozhodnutí vydáno do 30 dnů, nicméně doporučuji podat žádost s dostatečným předstihem. Žádost o povolení.

 

Výsledná cena kácení se stanovuje individuálně dle obtížnosti kácení a časové náročnosti, odvíjí se od průměru káceného stromu, jeho tvrdosti, požadovaného rozmanipulování dřevní hmoty, zájmu o úklid a odvoz dendrohmoty, vzdálenosti místa práce, atp.

 

Martin Jirešrizikové kácení

Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů