Frézování pařezů

Frézování pařezů je jejich nejefektivnější likvidace pomocí speciální pařezové frézy, a to až do hloubky 20 cm. Realizace je možná po celý rok.

Výsledná cena je kromě průměru pařezu ovlivňována situováním pařezu (jinak se frézuje pařez na rovině, jinak ve svahu, apod.), druhem dřeviny, požadovanou hloubkou frézování, počtem frézovaných pařezů, vzdáleností místa práce, atd.

 

 

Martin Jirešfrézování pařezů